Högkvalitativa rollups

Sida 3

RSS

Okomplicerad kommunikation kräver arbete

26 Feb 2020

Språk i någon form är grunden för all mänsklig kommunikation. I vår värld, på vårt klot, finns mängder av olika språk och nästan lika många tillfällen för missförstånd. Vill du ändra på det?

När ett budskap ska förmedlas, från människa till människa eller från företag till människa, behövs en kanal. En kanal kan variera väldigt i utseende. Det kan vara text i ett mail eller i ett flygblad eller i någon broschyr. Det kan handla om muntlig kommunikation där någon pratar och någon annan - förhoppningsvis - lyssnar. Den som pratar mycket behöver också lyssna mycket. Kommunikation är inte lätt, det kan vi alla hålla med om. Budskapet som sändaren ser klart och tydligt framför sig kommer antagligen inte att uppfattas likadant av den tänkta mottagaren. Snårigt på riktigt blir det då vi dessutom behöver översätta budskapet. Vårt eget språk stämmer inte alltid till punkt och pricka in på det språk mottagaren förstår!

Översättning kräver mer än en ordlista

Alla kända språk är komplexa. Många ger ord olika innebörd inte bara genom vad de heter utan även genom uttal och tonhöjd och uttal. Att lära sig ett främmande språk, ett som inte är ditt modersmål, är egentligen en hel bedrift i sig. När vi begränsar kommunikation till texter kvarstår ändå en mångfald av problem som ska lösas. Den som översätter mellan olika språk behöver ta hjälp av sin egen språkkänsla, lexikon, andra kunniga människor, språkhistoria...och flera andra faktorer. Även sammanhang är livsviktigt. En text som ska skrivas till en persons begravning kan inte ha samma ordval och stil som ett reportage om ishockey. En duktig översättare är ett vandrande, eller skrivande, mirakel. Nästintill. Är texten avsedd att informera så neutralt som bara går? Vill man att mottagaren ska skratta? Om mottagare inte är en person utan en grupp påverkar också det sätt som en text skrivs på.

Kan en person som inte har målspråket som modersmål vara en bra översättare?

Det är en intressant fråga och expertisen är inte helt överens! De allra flesta verkar ändå tycka att man uppnår en högre kvalitet på en översättning med en infödd översättare. Hur viktigt detta är kan bero på kontexten. En enklare text fungerar utan tvivel tillräckligt bra om en översättare med lyhörd språkkänsla och stort kunnande skriver den. En text där det är helt essentiellt att inget kan missförstås gagnas av att översättaren har “rätt” modersmål - plus gedigna kunskaper i språk nummer två.

Linjemålning ökar kundvänligheten i gallerian

14 Jun 2019

Har du tänkt på hur beroende vi människor är av bilder och symboler? Vi är vana vid att snabbt utforska närmiljön och hitta tecken som leder oss rätt, om det är så är pilar, skyltar eller ljussignaler. Våra tecken och symboler är det som gör våra stadsmiljöer lätta att tolka för den som aldrig varit där förut, utan dem skulle det vara omöjligt att navigera i en större stad.

Även i en galleria eller ett köpcentrum är vi beroende av tydlighet, i form av kartor och skyltar. I många moderna köpcentrum och gallerior har man även börjat använda sig av golven som vägvisare. Det kan göras genom linjemålning, där man med pilar och streck visar besökarna hur de ska ta sig dit de vill. Att dela upp en stor lokal i olika färgskalor gör att det blir lättare att förstå hur en byggnad hänger ihop och hjälper till att skapa intimare rum i ett större komplex.

Hjälp att snabbt hitta rätt

När en besökare kommer in i en galleria vill hon snabbt få reda på hur hon ska ta sig till rätt butik. En översiktskarta är bra, men en ännu bättre idé kan vara att leda in besökarna med hjälp av linjemålning och dekormålning, där man helt enkelt målar ”vägar” till de olika butikerna som leder dem rätt. Ett annorlunda och dessutom väldigt funktionellt sätt att guida kunder till butikerna.

Hur får man hjälp med linjemålning?

Många av de firmor som målar linjer ute på motorvägar och i stadsmiljö erbjuder också andra typer av målning på mark- och golvytor. Ett exempel är linjemålning i industrimiljö och i garage, men det är även vanligt att man anlitas för att måla guidelinjer i gallerior. Även utsmyckning av skolgårdar, idrottshallar och liknande är vanliga uppdrag för ett företag som erbjuder linjemålning.

Säkert och miljövänligt

När man målar på golv i gallerior använder man sig naturligtvis inte av samma typ av färg som ute på en motorväg. Den senare färgen är inte alltid helt miljövänlig, eftersom de förhållanden som råder ute på en motorväg fordrar färg som verkligen är hållfast, annars skulle man få måla om mittlinjerna på våra vägar någon gång i veckan. I inomhusmiljö använder man sig alltid av miljövänlig färg som är helt ofarlig att vara i närheten av.

Tydlighet med linjemålning

Precis som i vårt samhälle i stort är det viktigt för oss människor att få guidning och att orientera oss. I en galleria precis som i en stad är det symboler, linjer och text som den moderna människan söker med blicken, och ju lättare de är att få syn på, desto smidigare flyter allting på. Vikten av en tydlig grafisk profil och tydliga färger kan inte nog understrykas. Med hjälp av ett företag som kan linjemålning hjälper en galleria sina kunder att snabbt ta sig dit de ska, och bidrar till att det blir en trevligare miljö att vistas i för såväl kunder som anställda.

Här hittar du ytterligare matnyttig info om linjemålning: https://www.linjemålning.com.

Effektivisera ekonomin

5 Apr 2019

Man kan öka lönsamheten rejält om man effektiviserar företagets ekonomi och bokföring. Det finns mycket mer man kan göra än man tror att göra i det vardagliga arbetet. Man vinner mycket på att ha bra struktur på bokföring och redovisning på företaget.

Det är svårt att sköta bokföringen om man inte gör det på korrekt sätt. Det blir tidskrävande och det är lätt att det bli fel och man missar något. Det kan bli kostsamt för företaget.

Resultatet för verksamheten måste stämma för att få lönsamhet. När man har bokfört allt på ett korrekt sätt kan man se hur egentligen företeget mår och kan göra lämpliga åtgärder. 

Hur effektiviserar man ekonomin på företaget?

Det är självfallet olika från fall till fall. Men man vinner mycket på att vara noggrann och ha en väl fungerande skruktur och rutiner för sin redovisning. 

Man måste vara noga med fakturor och kvitton så inget glöms bort eller blir försenade. Det måste ske kontinuerligt för att få koll på företagets status. Vid bokslut måste allt redovisas. Detta ligger sedan till grund för nästa periods budget och såklart när det är dags för deklaration. 

När redovisningen inte fungerar

Av olika skäl hinner inte mindre företag med all nödvändig redovisning och bokföring. Det kan röra sig om tidsbrist eller helt enkelt dåliga kunskaper. Det kan få katastrofala följder för företagets ekonomi. Det är vanligt att små företag tror sig klara av det men det visar snart att det inte klarar av det. 

Få hjälp med bokföringen

Finns inte tid och kompetens att redovisning och bokföring så rekommenderas det att ta in extern hjälp. En kunnig och erfaren redovisningskonsult tar då över all eller delar av företagets bokföring. Det är ett effektivt och smidigt sätt att effektivisera ekonomin på bolaget och samtidigt få loss tid till den egna kärnverksamheten.

Då får man professionell hjälp och handledning vilket ofta leder till ökad lönsamhet. Det kan handla om tjänster inom bokföring, admin, lönehantering och skatter med mera. Då säkerställs bolagets ekonomi och man ser i ett tidigt skede om man behöver vidta några åtgärder eller ändra på något. 

Moderna metoder för bokföringen 

De allra flesta använder sig av tekniska och digitala lösningar gällande löpande bokföring. Där ser man svart på vitt företagets ekonomiska status. Allt sköts digitalt via inskanning av fakturor och dokument med full transparens så företaget enkelt kan logga in och titta själva. Det finns också möjlighet att få hjälp med annan administration som inte hinns med internt. 

Är du i behov av hjälp med bokföring eller annan administration på företaget? Läs mer här: www.bokföringstockholm.nu.

Naming – så går det till

2 Apr 2019

Att namnge ett företavarumärken, namingg eller en produkt kräver listiga tankar och mycket efterforskning. Namnstrategi, eller naming som det kallas, skapar en tydligare position för ditt varumärke och hjälper dig att driva ditt företag framåt. Hur går det till och vem kan ha nytta av naming med hjälp av namnstrateger? varumärkesstrategi.se/naming kan berätta mer om naming och andra varumärkesstrategier. 

Från tanke till verklighet

För att lyckas med sitt varumärke är företagsnamnet en avgörande detalj i ett konkurrenskraftigt samhälle. Det gäller för dig som företagare att synas och sticka ut från mängden, gärna redan från början, för att lyckas på just din aktuella marknad.

Att hitta det perfekta namnet för din verksamhet är en process i flera steg. Det finns flera företag som gjort naming till sin expertis, där de hjälper dig från start till mål att få ett slagkraftigt namn som ger lönsamhet på marknaden.

Alla företag som jobbar med naming har olika processer för hur de tar fram ditt unika företags- eller produktnamn. Vad som är gemensamt för alla är att det inte sker över en natt och att det första steget i regel är att definiera företaget och dess behov. Bakom namnet ligger sedan många dagars, ibland veckors, jobb av research och utformning av det nya namnet. Processen att namnge ett företag innefattar även juridiska delar och därför kan det vara en klar fördel att ta hjälp av ett proffs.

För vem?

Oavsett om du redan har ett företag och funderar på att byta namn för att ta en ny vändning på marknaden eller om du är på väg att starta ett helt nytt kan du använda dig av företag som förmedlar naming. Om ditt företaget är stort eller litet spelar ingen roll, namnet för ditt varumärke spelar minst lika stor roll för din framgång ändå.

För dig med en mindre verksamhet finns speciellt framtagna paket för just det, vilket är perfekt för dig som precis dragit igång något men inte har budgeten eller tiden för en dyr och ganska långdragen process. Du vill komma igång med ditt företag så snart som möjligt och då behövs ett bra namn redan från start.

När allt är klart

När hela processen är färdig har ett gäng olika namn presenterats, där du som kund sedan valt ut det som passar bäst. Du som företagare kan fokusera på ditt jobb och andra viktiga delar inför starten av din verksamhet medans någon annan ser till att ditt varumärke stärks. 

Du får det bästa möjliga namnet som bygger på din företagsvision, fungerar bland marknadens konkurrenter och som håller över tid.

Så gör du bättre visitkort

28 Mar 2019

Du får bara en chans att göra ett första intryck. Det gäller även när det kommer till marknadsföring och visitkort. Vad vill du förmedla med ditt visitkort och hur når du dit? Till stor del gäller det att tänka till hur man utformar visitkortet och vilken information som finns med på det.

Ska du ha med ett fotografi?

Ett foto skapar en personligare stil. Det kan vara en bild på dig själv vilket gör det lättare för kunder att koppla ihop dig med ett specifikt företag. Men en bild kan även förtydliga vilket företag det handlar om. Vad säger egentligen ”Maggys Pizzeria” i Stockholm? Många vet inte ens vad den lokala pizzerian heter. Men med en bild som kännetecknar pizzerian kommer man snabbare förstå vilket företag det är som har sin information på visitkortet.

Mycket information – du har två sidor

Av någon anledning har visitkort historiskt sett enbart använts för att förmedla information på ena sidan. Det kan eventuellt komma från att det inte var speciellt många kontaktvägar tidigare. Men med mail, hemsida, social media m.m. skapas nya behov. Här kan alltså man få plats med fler kontaktuppgifter.

Men baksidan kan även användas för att visa upp produkter från sortimentet tillsammans med en slogan. Varför inte lyfta upp plats och produkt med ”Största utbudet av frimärken i Stockholm”.

Våga sälj

Visitkort används primärt för att ge ut kontaktuppgifter. Men våga använda kontaktytan även som reklamväg. Kanske kan det finnas en rabattkod eller ett specialerbjudande på kortet. Det kan vara den avgörande faktorn till att en kund verkligen hör av sig.

Ett annat alternativ är att lyfta fram varför just detta företag ska anlitas. Med en kort förklaring på visitkortet visas det varför just detta städföretag i Stockholm ska anlitas för städningen framför alla andra.

Olika visitkort för olika tillfällen

Om ditt företag enbart säljer en enda produkt eller tjänst räcker det säkert med ett enda visitkort. Men hur många gör det? Om ännu en gång pizzerian tas som exempel kan visitkort utföras för flera tjänster. Ett visitkort finns på pizzerian för att locka kunder i Stockholm att söka sig dit. Andra används mot företag som söker cateringlösningar.

Satsa på kvalité

Nej, det behöver inte vara extremt bra kvalité men välj bort de allra billigaste. De går sönder lättare och skapar inte samma känsla som de lite i bättre kvalité. Men allt beror självklart på vad man säljer. Är du återförsäljare för BMW kan knappast halvtrasiga visitkort användas när kontaktuppgifter efterfrågas av en kund.

 

 

Vikten av att sticka ut med din mässmonter

27 Mar 2019

En branschmässa är ett fantastiskt tillfälle för ett företag att träffa nya kunder och presentera sin verksamhet. Till en mässa kommer ju människor som redan har ett intresse av det område man verkar inom; människor som är nyfikna och kunniga och dessutom intresserade av utvecklingen på området. I Sverige, och framför allt i Stockholm, arrangeras hundratals branschmässor varje år och de handlar om allt från trädgårdsarbete och byggnadsvård till bilar och ny teknik.

Du har säkert bäst koll på vilka som är de viktigaste mässorna inom din bransch. Kanske har du deltagit i mässor och stått och presenterat din verksamhet för intresserade besökare. Då har du kanske också tänkt på att visa mässmontrar lockar fler besökare än andra.

Syns du inte finns du inte

På en mässa räcker det oftast inte att bara ställa sig vid sin monter och hoppas att folk ska stanna självmant. Tänk på att du inte är ensam om att erbjuda det du erbjuder på en branschmässa, utan faktiskt en i mängden. Folk är ute efter det som sticker ut, som verkar nytt och spännande och framför allt, folk drar till sig folk. Det gäller därför att din mässmonter verkligen lockar folk att stanna och att de faktiskt stannar kvar.

Till en början ska montern vara snyggt designad vad gäller skärmar, banderoller och så vidare. Det ska också finnas mycket material för besökarna att plocka bland, och gärna lite gratis merchandise som till exempel kepsar, ballonger, och annat som mässbesökarna kan ta med sig och bära på mässan så att ditt företagsnamn sprids.

Tygpåsar, profilkläder, tröjor med tryck

Att trycka upp företagsnamnet och logotypen på profilkläder som tröjor, hoodies, kepsar, strumpor och så vidare är ett skottsäkert sätt att få ryktet att gå på mässan. Profilkläder är ett typexempel på högeffektiv marknadsföring där du i princip gör människor glada genom att dela ut gratis plagg och samtidigt gör dem till frivilliga reklampelare för ditt företag.

En klar win-win-situation således, och något du definitivt ska satsa på inför mässan. Även andra trycksaker som tygpåsar, vykort, affischer och annat är så klart värt att satsa på så länge det passar ditt företags profil.

Hitta rätt tryckeri för hjälp med din mässmonter

Det finns många tryckerier som som erbjuder tryck av profilkläder, tröjor och tygpåsar med tryck och så vidare. Att trycka på textil går att göra på många olika sätt beroende på vilken typ av design det gäller och vilken kvalitet du är ute efter. Generellt när det gäller profilkläder gäller devisen att hu högre kvalitet du satsar på , desto större chans att folk verkligen bär plaggen och gör reklam för ditt företag. Kort sagt, du får det du betalar för.

Vad gör ett digitaltryckeri?

21 Feb 2019

Digitaltryck är en redigitaltryckerilativt ung tryckteknik som har förbättrat tryckprocesser på senare år. Precis som det låter, så finns det som ska tryckas på en dator eller annan enhet, varpå filen överförs till tryckmaskinen. Det här kan ske helt trådlöst och går, i sammanhanget, väldigt snabbt. Samtidigt är det inte alltid ett tillvägagångssätt som lämpar sig för riktigt stora upplagor. Däremot – för provtryck och mindre upplagor kan det vara det bästa alternativet.

Trycktekniken rekommenderas för vissa ändamål, men kanske inte för alla. Vanliga uppgifter för ett digitaltryckeri är till exempel att trycka flyers, visitkort, broschyrer, inbjudningskort och tunnare kataloger. Ett digitaltryckeri kan också få frågan om att trycka e bok, vilket kan fungera om det gäller en mindre upplaga. Även kalendrar, etiketter och plakat är produkter som ett digitaltryckeri kan få arbeta med.

Alltså; vill du snabbt och effektivt få en produkt med tryck på, kan det vara bäst att kontakta ett digitaltryckeri. Eftersom det är effektivt finns också chansen att det blir billigare, men det beror givetvis på arbetet. När man jämför med den lite mer traditionella tekniken, offset, kan digitaltryck i många fall vara billigare. Dock, som nämnt ovan, kan det sistnämnda bli en mer kostnadseffektiv metod om det handlar om stora upplagor.

En stor skillnad vad gäller kostnader är startkostnaden. Med offsetteknik är den relativt hög, även om tryckkostnaden per ark (om man trycker en bok till exempel) blir lägre. Anledningen till att kostnaderna blir höga är för att man måste använda tryckplåtar, som tar tid att ta fram och anpassa. En annan fördel som ett digitaltryckeri kan skylta med, är att upplagan är torr och klar direkt för bearbetning eller distribution i samma sekund som den kommer ur maskinen.

Fördelar med att gå till ett digitaltryckeri

Det finns ett antal fördelar som ett digitaltryckeri skulle kunna skylta med. Till exempel:

  • Inga överupplagor. En tydlig fördel är att du inte behöver få fler exemplar än du faktiskt behöver. Skulle något behöva ändras kan du dessutom lösa det tämligen enkelt. Här spelar också in att det är en relativt miljövänlig metod. 


  • Kan anpassas. Maskinen kan enkelt anpassas vad gäller bilder, text och färg. Att ändra detta gång på gång med offsetteknik blir tidskrävande och dyrt. Med digitaltryck går det i princip lika snabbt att trycka upp 200 vykort med adress, som 200 vykort utan adress.

  • Uppdatera produkten. Om du går till ett digitaltryckeri kommer produkten att sparas hos dem (om inget annat avtalas). Det här innebär att ändringar snabbt kan göras i den trycksak du har beställt. 

  • Pålitligt färgprov. Ditt prov kommer att komma från samma maskin som faktiskt ska trycka upplagan. Det här gör att provet blir pålitligt och att du slipper oroa dig för förändringar när andra maskiner ska användas. 

  • Tekniken utvecklas. Tekniken utvecklas tämligen snabbt. Även idag kan man räkna med högt kvalitativa tryck – och sannolikt kommer det bara bli bättre. 

När du behöver dra igång ett projekt

20 Sep 2018

Ska du dra igång ett projekt på ditt arbete, och känner dig osäker på hur du ska dra igång, eller vilken oranisation som är den bästa? Behöver du strukturera upp projketet så att du ser vem som gör vad, hur mycket varje åtgärd kostar och mycket mer? Då är det bra att känna till att det finns verktyg eftersom det är många som har funderat på exakt samma sak, men som har gjort något åt det och satt ihop verktyg som kan hjälpa till med de sakerna.

Detta behöver du för att strukturera upp ett projekt

När man drar igång ett projekt gäller det att skaffa sig en överblick för projektet. Om det är du som ska ansvara för det innebär det att det är du som ska ha örnens blick över projektet. Du måste ju inte göra allt, men du behöver ha kontroll över projektet så att du vet vad som händer, vet vad målet är och ser till att alla arbetar mot det målet. Det skiljer sig egentligen inte så långt från andra arbetsuppgifter som har med ledarskap att göra. Du leder, de andra ska följa. Här går vi igenom vad som behöver göras vid ett projekt.

1. Vad ska göras?

Eftersom det är du som har ansvaret, är det första som du behöver skaffa dig är en bild av vad ni ska komma fram till. För att veta det, måste det stå klart vad, exakt, som ni ska göra. Att definiera det, gör hela projektet lättare att komma fram. Är målet suddigt blir hela projektet suddigt.

2. Vem ska göra det?

Att sätta sig ner och bestämma vad som ska göras, inebgriper också att bestämma sig för vem som ska göra det. Vilka personer har du att tillgå? Kan de göra det? Och om de inte har allt som behövs, hur kan du se till att de får det som behövs?

3. Hur ser strukturen ut?

NÄr du bestämt dig för vad som ska göras, av vem, bör du göra en struktur för hur de ska jobba. Vem bestämmer över vad? Vem ska samarbeta med vem?

4. Vilka resurser har du?

Vad har du för resurser för att föra projektet i hamn? Om du inte har det nu, hur kan du göra för att få det som krävs?

Datorprogram som stöd

Allt detta kan du få struktur, organisation och stöd för, genom att skaffa hem det datorprogram som krävs för ditt stöd som projektledare. Många gånger finns det saker som man kommer på att man borde ha tänkt på innan de uppstod. Då är datorprogram som talar om va du komemr att behöva en bra investering.

Vilka använder sig av ett tryckeri?

19 Jan 2018

Då det handlar om ett tryckeri så ser man att det främst handlar om en kundbas bestående av privatpersoner och företag. Då det kommer till privatpersoner så är denna krets lite mindre – eller de beställningar som de gör är mindre åtminstone – och här handlar det främst om att dessa besöker ett tryckeri för att göra lite extra fina inbjudningskort till exempelvis ett dop, ett bröllop eller någon annan typ av sammankomst som kräver det där lilla extra.

Där har vi alltså en del av den kundkrets som besöker ett tryckeri och om vi ser till den andra så handlar den alltså om företag – både stora och små – som behöver hjälp med sin marknadsföring. Ett företag i Stockholm som vill synas behöver nämligen – på grund av den extrema konkurrensen; oberoende av område och verksamhet – all hjälp som finns att tillgå och här kommer ett tryckeri in i bilden. Det kan här handla om att detta företag dels betalar ganska stora pengar för att annonsering i lokaltidningar men att det även behöver en mer fysisk form av marknadsföring; något som således ett tryckeri kan hjälpa till med. Hur ser då en sådan marknadsföring ut?

Jo, vi kan här säga att det handlar om en helt vanlig målare i Stockholm som besöker ett tryckeri och vill ha hjälp med att trycka upp reklamblad där han beskriver vem han är, vad han erbjuder och var hans verksamhet ligger. Dessutom vill han – utöver denna reklam – också ha hjälp av det tryckeri han besöker att trycka upp t-shirts och muggar där hans logga syns klart och tydligt.

Tryckeri för marknadsföring

Dessa fysiska saker har han nämligen tänkt att han ska dela ut till släkt, vänner och bekanta och därefter låta dem ge dem till potentiella kunder. Dels så får han genom detta nämligen ut uppgifter om vem han är och dels så visar han också att han är generös. Det som är fint och bra här är att denna målare i Stockholm inte alls behöver betala så mycket pengar till detta tryckeri han anlitar för dessa uppgifter i Stockholm.

Det handlar här om att tryckerier – som tidigare var ganska dyra att beställa saker hos – har digitaliserats och att de tack vare detta också erbjuder billigare priser. Att trycka upp saker – reklamblad, t-shirts och muggar – kostar alltså väldigt lite i förhållande mot vad denne målare i slutändan får i form av reklam som leder till fler kunder.

Där hade vi lejonparten av de kunder som finns hos ett tryckeri och som vi såg så handlar det främst om att olika företag behöver hjälp med sin marknadsföring.

Tidigare så såg man även att exempelvis bokbranschen använde sig av lokala tryckerier, men dessa har tyvärr i en allt större grad börjat söka sig till länder där produktionskostnaden är lägre och här kan vi peka på att det främst handlar om öststater i form av Lettland, Estland, Litauen och Rumänien. Detta är tråkigt då man – som sagt – aldrig fått bättre priser än vad man i dagsläget får hos ett tryckeri i Stockholm och Sverige.

Tidningar som erbjuder lokal marknadsföring mot Stockholmsområdet

10 Jan 2018

Som företagare kan det vara svårt att nå ut med sin marknadsföring till rätt målgrupp. Ofta läggs fokus på att nå ”så många som möjligt” när det egentligen är viktigare att nå ”rätt personer”. Det finns ett par lokala tidningar som kan användas för målinriktad marknadsföring i Stockholm. I detta exempel presenteras hur ett företag i Årsta kan marknadsföra sina tjänster gällande badrumsrenovering i detta område. Men det kan självklart appliceras på liknande företag och i andra delar av Stockholm.

StockholmDirekt – StockholmDirekt är en samlingspunkt för lokala tidningar runt om i Stockholm. Här finns exempelvis Tidningen Årsta / Enskede där nyheter från dessa två områden presenteras samt lokala annonser visas. På nätet går det att läsa nyheterna direkt eller via en webbapplikation som möjliggör att tidningen läses på ”traditionellt sätt”.

Tidningen är gratis och delas ut till samtliga hushåll i Årsta, Enskede och Vantör. Den brukar även finnas tillgänglig i tidningsställ på offentliga platser. Tidningen finansieras delvis av annonsörer vilka då har stark lokal anknytning.

Så kan tidningen hjälpa företaget:

De flesta som vill genomföra en badrumsrenovering börjar med att ta in offert från flera olika företag. Det bör vara en självklarhet då prisnivåerna varierar kraftigt. Man börjar därmed med att kontakta de företa man känner till eller stöter på.

Ett företag som jobbar med badrumsrenoveringar i Årsta kan därmed få en tydlig fördel genom att synas i StockholmDirekt. Marknadsföringen handlar om att bygga varumärke och bli ett av de företag som kontaktas av kunden. Till skillnad mot butiker, frisörer och andra företag så slåss man inte i första hand om själva kunden – utan om att få ge en offert. Kunden söker efter flera företag att få offertförfrågan från och då skapar marknadsföringen en stor fördel. Detta inte minst eftersom det är en tydlig riktad marknadsföring just mot Årsta.

Mitti.se – Mitti har liknande upplägg som StockholmDirekt. Detta med lokala nyheter mot exempelvis Årsta, Tyresö osv. Den totala upplagan är ca 900 000 men innehållet varierar alltså beroende på vilken del av Stockholm man vänder sig mot. Enligt dem själva är det Stockholms ” i särklass största och mest lästa tidning”.

Så kan tidningen hjälpa företaget:

Ett företag som erbjuder badrumsrenovering i Årsta kan mycket väl välja annonsera till områden i närheten. Behöver hantverkarna åka någon enstaka mil gör detta ingen större skillnad med tanke på hur stora projekten är. Mitti.se möter detta behov genom att erbjuda en räknesnurra där man kan räkna ut sitt pris för annonsering beroende på räckvidd på annonsen. Det går exempelvis att klicka i att den ska synas i Täby, Hammarby eller Tensta (Enbart exempel). Därefter väljs hur stor annons ska visas. Allt från helsida till mindre ”pluggar”.

Med en liten annons (1/12 sida) skulle företaget kunna göra reklam för badrumsrenovering i Vallentuna för ca 2000 kr för en upplaga. Det handlar då om en upplaga på ca 13500 exemplar. Liknande beräkningar kan göras för marknadsföring i andra delar av Stockholm.

Här hittar du flest tryckerier i centrala Stockholm

21 Dec 2017

Exakt var gränsen går för ”centrala Stockholm” beror lite på i vilket samband som området benämns. I detta fall har gränsen dragit norrut av E20, Djurgården till öster, Marieberg till väster och Gamla stan i söder. Inom detta område finns det även en stor täthet av olika tryckerier. Utöver det finns det även flera fotobutiker som säljer fotopresenter och liknande produkter vilket kan göra att även dessa bör klassas som tryckeri.

Företag som registreras på Google Maps får ange deras huvudsakliga verksamhet och då skiljer sig tryckerierna mot fotobutikerna. I detta test har Google Maps använts för att lokalisera var de flesta tryckerier är i Stockholms innerstad. Då menas alltså inte fotobutikerna.

Från Gamla Stan och norrut

För att börja i Gamla Stan så ligger det enligt Google Maps 11 tryckerier på detta relativt lilla område. Det kan tyckas oväntat med tanke på att hyresnivåerna är mycket höga i Gamla Stan samtidigt som ett tryckeri kan behöva en större yta för att bedriva sin verksamhet.

Men genom att se på namnen på de olika tryckerierna visar det sig att det främst handlar om mindre trycksaker som gärna möter turisternas ”behov”. Här finns exempelvis de som gör personliga tryck på T-shirts och muggar eller designföretag med utställningar.

De som sedan går över Riddarholmen och Skeppsbron kommer på sin väg mot centrala Stockholm passera ett tryckeri på just Riddarholmen. Sen ökar frekvensen rejält.

Bara inom en radie av 500 från centralstation i Stockholm går det att hitta 12-15 tryckerier. Dessa fördelar sig ungefär lika mellan att ligga öster eller väster om Klarastrandsleden. I vissa fall finns flera tryckerier registrerade på samma adress vilket kan tyda på att flera företag samarbetar inom samma område. Det kan exempelvis vara ett tryckeri som har fokus på off-set tryck medan andra har andra tryckformer.

Frekvensen minskar relativt tydligt efter Norrmalm och Olof Palmes gata. Fram till Tunnelbanestationen Rådmansgatan finns sex tryckerier och därefter hittas ytterligare tre fram till Odengatan. Det är därmed tydligt att det finns fler tryckerier ju mer centralt man kommer i Stockholm. Inte oväntat då även antalet företag är större ju mer centralt man kommer. Det är även företag som oftast är tryckerierna största kunder. Visserligen kan även privatpersoner gå till tryckerier och få hjälp men de största beställningarna kommer från företag. Att då som företagare snabbt kunna gå ner till sitt lokala tryckeri är bekvämt och snabbt. De som vänder sig mot småföretag behöver helt enkelt finnas relativt nära dem.

Från Odengatan och upp till E20 finns ändå ett par företag, närmare 7st enligt Google Maps år 2017. Nu är visserligen inte alla tryckerier i Stockholm utmarkerade men man bör ändå kunna dra en tydlig slutsats av detta. Att det blir tätare mellan tryckerierna ju mer centralt i Stockholm man kommer. Detta i likhet med tätheten av butiken, företag, banker osv. Här kan du läsa om ett bra tryckeri.

Enkla vägar för marknadsföring i Täby

16 Feb 2017

De som säljer via E-handel har i stort sett hela Sverige som kundbas. Det spelar ingen roll om företaget är beläget i Malmö eller Kiruna. Man säljer till kunder över hela Sverige. När det kommer till mindre tjänsteföretag blir kundunderlaget betydligt mer lokalt. Detta åtminstone om man ser på branscher som städning, uteservering och underhållning.

Som företag måste man först undersöka var man har sina kunder och därefter skapa en marknadsföringsplan utifrån hur man ska nå de nya kunderna. Men det ena behöver inte utesluta det andra. Det visar följande exempel gällande hur ett städföretag i Täby kan välja att marknadsföra sina tjänster.

  • Direktreklam

Direktreklam är en mycket effektiv marknadsföringsväg när det handlar om lokal marknadsföring. I en studie av Post Nord (från 2016) visade det sig att ca 50% av alla som får direktreklam anser att det är en del eller mycket ”intressant”. Man tar alltså emot reklamen och läser den till stor del. Det var närmare 90% som ansåg att man köpt något i en lokal butik tack vara direktreklamen.

Även om ett städföretag kan åka till andra delar av Stockholm och utföra städning så kan man alltså nå många nya kunder genom riktad direktreklam i sitt närområde.

  • Webbplats

Behöver ett lokalt företag verkligen synas på internet? Svaret är otvivelaktigt ja. Både befintliga kunder och eventuella nya kunder kommer att gå in på hemsidan för att få svar på allt från prisnivåer till kontaktuppgifter. Idag är det så självklart att synas på internet att kunder till och med kan bli misstänksamma om företaget inte syns på nätet.

  • Täby allehanda

Täby Allehanda är en webbaserad tidning om vad som händer i Täby. Till skillnad mot de större tidningarna som DN och SvD så riktar sig denna tidning enbart mot täbyborna. Med reklam här skapas en mer riktad marknadsföring än om man valt att ha reklam i de större och bredare tidningarna.

  • Lappar?

I Täbycentrum finns flera informationstavlor där man kan sätta upp reklam för städning. Här finns ofta namn och nummer till personer som kan utföra olika slags städarbeten. Som företag bör man däremot avväga om det är en passande marknadsföringsväg. Företag som syns där brukar vara de med mycket låga priser och som inte hittar sina kunder via andra vägar. Det kan vara en bra väg att gå -eller inte alls en passande väg. Allt beror på hur man vill uppfattas kunderna.

  • Adwords

Adwords är Googles annonsnätverk och man betalar per klick som genomförs på de annonser som skapas. Hur mycket det kostar beror helt på vilka ord man vill synas på. Exempelvis är det relativt dyrt att köpa klick på ”hemstädning Stockholm”. Det finns många företag som konkurrerar på denna sökfras vilket därmed trycker upp priset. Men smalnar man av sökningen till ”Städning Täby” blir det färre konkurrenter och därmed lägre pris. Jobbar man med Adwords bör man alltså testa sig fram på olika ordkombinationer för att se vilka som konverterar bäst och vad det är värt att annonsera på.

Rätt skylt kan betyda mycket för ditt företag

20 Dec 2016

Utseendet spelar roll. Ansiktet utåt sätter tonen och skapar ett intresse. Eller väcker fel sorts känslor. Därför är det av största vikt att tänka på hur du skyltar för ditt företag. Med rätt sorts skylt får du inte bara kunder, utan rätt sorts kunder. Rätt sorts kunder betyder framgång och pengar.

Många som inte har erfarenhet av att arbeta med varumärken, logotyper och presentation undervärderar dess värde. Att ha en bra logga och en bra företagsskylt är en fantastisk möjlighet att få säga det man vill till omvärlden. I dag vet vi att människor styrs av sitt första intryck. Det går på en sekund att bilda sig en uppfattning. Däremot tar det längre tid att ändra en uppfattning när man väl har fått den.

För dig som funderar på hur din företagsskylt ska se ut betyder det att du har en stor chans att få ut något bra av din skylt. Om du bryr dig om att göra den bra. Om du däremot slarvar bort skyltens möjlighet riskerar du att sända ut fel signaler och kan få jobba hårdare för att få med dig potentiella kunder efter det misstaget.

Låt skylten sköta snacket

Skyltar för företag är kommunikation. En bra skylt är bra kommunikation. Många gör misstaget att tro att en skylt mest är information. En bra skylt ska förstås svara på praktiska frågor som kunden har. Till exempel - är det här företaget ligger? En stor pampig skylt signalerar att det är ett stort företag, medan en mindre diskret skylt är toppen för till exempel en psykolog som driver egen mottagning och vill ge kunden garantier om diskretion och trygghet.

Men en företagsskylt kan vara så mycket mer. Färger och former talar tydliga symbolspråk. Skylten ska hjälpa kunden att hitta dig. Den ska förklara för kunden att “här är du välkommen” och “här finns något som du är intresserad av”.  
Som exempel kan du tänka dig olika sorters gym för träningsintresserade. Om du har ett gym som riktar sig till kvinnor är det klokt att fundera över vilka typsnitt, vilket formspråk och vilka färger som kan få dina blivande kunder att förstå att just de är potentiella kunder? Om du istället riktar dig till elitidrottande män bör du fundera över hur skylten kan signalera det? Och har du ett könsneutralt gym för både kvinnor och män i olika åldrar är det bra att visa det med hjälp av skylten. Skylten sätter stämningen och alla kunder vill trivas och passa in, så hjälp dem att hitta rätt. Svårare än så är inte grunden bakom att skapa en bra skylt!

Har du råd att inte synas?

En del företagare kan tveka inför att lägga tid och pengar på att skapa en bra skylt. Men i dagens hårda konkurrens kan du ställa dig en motfråga - har du råd att inte ha en bra skylt? Det är en viktig fråga i många branscher.

Det finns bra skylttillverkare som hjälper dig som företagare att ta fram en vettig skylt som säger det som behöver sägas. Skylten ska vara begriplig och lockande. Det är alltså både information och kommunikation det handlar om. När du sedan har kontakt med kunder under en längre tid får skylten en djupare innebörd. Den signalerar vad ditt företag står för, den blir symbolen som kopplas till företagets värden och resultat. Då har den verkligen blivit ett ansikte utåt. Då handlar skylten också om relation till kunder som du redan har. Information, kommunikation och relation - allt kan sammanfattas i en och samma skylt.

 

Bäst marknadsföring på mässan

12 Nov 2013

När du varit på mässa har du säkert noterat en hel del intressanta banners visas, men kanske inte tänkt på de tekniska aspekterna av det som gör de fungerar. Rollups är utformade för att vara lätta, lätta att transportera, och kan ändra form efter vad som bäst passar företagets budskap.

En rollup är anpassningsbar och lätt att transportera, eftersom de kan visa mycket stora bilder men blir ganska små när de fälls ihop. Det som gör dem till det bästa alternativet är att de är så mångsidiga och kan justeras för att passa banners i olika storlekar, vilket gör dem ett bra alternativ för företag som deltar i många evenemang och reser runt en del. Vissa kan även justeras för att ta olika former, för en backdropeffekt, eller för en mer iögonfallande effekt.

Det finns även dubbelsidiga banners – ett alternativ som kan vara en idealisk lösning för uppvisning på platser med gångtrafik som närmar sig från olika riktningar. De fungerar också bra i en utställningsö. Samma grafik kan också användas för ett meddelande som är subtilt annorlunda, eller ha en annorlunda design på respektive sida.

För många företag är rollups en mycket bra investering om de deltar i många evenemang under hela året inom ramen för veksamheten. För mindre företag kan det vara ett alternativ att hyra stativ. Oavsett om du hyr eller köper, har gårdagens enkla rollup utvecklats till en mängd alternativ som erbjuder mångsidighet, portabilitet, användarvänlighet och inte minst maximal effekt.

 

Få ut mer av ditt marknadsföringsmaterial

27 Sep 2013

Rollups och liknande banners är ett relativt nytt sätt att annonsera, men mycket effektivt och bekvämt. Och när allt kommer omkring är det resultatet i förhållande till investerade pengar och tid som är allt som spelar roll.

Den stora fördelen med rollups är att de är både billiga och attraktiva för publiken. Du behöver inte investera så mycket för att få ut ditt budskap, och det lilla du investerar har du garanterat tillbaka. 

Att marknadsföra med rollups är enkelt: 

Att visa upp banners under utställningar och mässor eller till och med i och utanför företagets lokaler kan vara mycket givande. De är enkelt men smart konstruerade av en lång cylindrisk behållare som banderollen sitter fast i. Behållaren har en lång stång som varierar i storlek för den ska vara enkelt att dra ut och justera. Detta gör bannern mer portabel och lätt att demontera. 

Det finns olika modeller och storlekar på rollups på marknaden. Majoriteten av dem är gjorda av plast och aluminium. De passar bra som reklam eftersom de syns långt och figurerar i ögonhöjd. Meddelandet kan därför innehålla grafik och punktlistor som gör det lätt att ta till sig för förbipasserande.

Många mässdeltagare känner säkert till ditt företag, men vet de exakt vad du erbjuder? Rollups är perfekta för att snabbt göra sina produkter och tjänster kända – de står upprätt och kan ses även från långt avstånd. Funktionaliteten gör dem mer benägna att få uppmärksamhet av potentiella kunder som är intresserade med dina produkter och tjänster.

För att fånga in kunderna måste du alltid vara innovativ och kreativ, men det blir lite enklare med rollups. Glöm dock inte att hålla den ren. Använd en våt trasa för att torka av den, och byt ut den om den är sliten ut.

Kom ihåg att folk kommer ihåg vad de ser mer än vad de hör. Bannern kommer därför att användas för att utvärdera ditt företag. Om du känner att det behövs, tveka inte att ta hjälp av ett erfaret proffs som kan hjälpa dig med design och layout.

← Äldre inlägg

Välkommen!

Denna  webbplats behandlar ämnen som främst är relaterade till Rollups men även andra ämnen som har anknytning till reklam och marknadsföring.