Aktieägaravtal – Förebygg framtida problem

Ett välutformat aktieägaravtal är en klok åtgärd om du överväger att ta in en delägare i ditt företag. Det är rekommenderat att söka hjälp från en juristbyrå med expertis inom bolagsrätt.

Efter att ha drivit ditt eget aktiebolag i två år är det dags att ta nästa steg. Din verksamhet, som bygger på dina unika idéer som du har skyddat med patent och äger personligen, går bra. Ditt bolag har nyttjanderätten till dessa patent. För att fortsätta utveckla företaget behöver du dock riskvilligt kapital. Eftersom dina egna resurser är begränsade och du inte vill belåna ditt hem eller gå i borgen för banklån, söker du efter alternativ.

Du har blivit kontaktad av både förmögna privatpersoner och investmentbolag som är intresserade av att investera i ditt bolag. Att få in kapital är inte svårt, men du vill inte förlora kontrollen över ditt företag. Verksamheten bygger ju på dina idéer, och dessutom vill du säkerställa att du får en löpande ersättning för dina patent.

Aktieägaravtal – en trygghet för framtiden

Efter förhandlingar med ett investmentbolag kommer båda parter överens om att upprätta ett välstrukturerat aktieägaravtal. För att säkerställa att din framtida partner inte kan diktera villkoren, bestämmer du dig för att anlita en juridisk byrå som kan bevaka dina intressen. Avtalet blir omfattande och innehåller olika paragrafer som reglerar bland annat bolagsstyrning och vad som ska hända vid eventuellt behov av nytt kapital.

Med juridisk hjälp med aktieägaravtal får du ett aktieägaravtal som garanterar att du behåller majoriteten av rösterna i bolaget. Detta uppnås genom att investmentbolaget accepterar att teckna B-aktier. Självklart inkluderar avtalet även en paragraf som reglerar eventuella avtalsbrott.

26 Jul 2023

Välkommen!

Denna  webbplats behandlar ämnen som främst är relaterade till Rollups men även andra ämnen som har anknytning till reklam och marknadsföring.