Tänk på miljön när ni anlitar cateringfirma

Även vid festliga tillfällen bör vi tänka på klimat och miljö. Som företagare kan ni föregå med gott exempel genom kraven ni ställer på cateringfirman.

Att tänka på klimatet och miljöeffekter av saker vi tar för oss har numera blivit en självklarhet för många. Men fortfarande finns det tillfällen i livet när vi åsidosätter alla sådana hänsyn. Oftast handlar det om tillfällen då vi vill “unna oss” något extra. När man till exempel firar någons högtidsdag eller av annan anledning har fest vill man inte tänka på sådana tråkiga saker.

Men festen behöver verkligen inte bli tråkig för att man samtidigt tänker på dess påverkan på miljö och klimat. Och om det handlar om att det är ni som företag håller i tillställningen så sänder det ut fel signaler till presumtiva kunder om ni inte gör det.

Be cateringfirman göra klimatsmarta val

Catering för företag kan leda till en hel del matsvinn som ger onödiga utsläpp av växthusgaser, med påverkan på klimatet. Transporter och engångsprodukter i plast är annat som kan ge negativa effekter. När ni anlitar en cateringfirma bör ni därför fråga om de kan använda lokala råvaror för att minska miljöpåverkan genom minskat transportavstånd. Det främjar dessutom den lokala ekonomin.

Be också cateringfirman att välja återanvändbara tallrikar, bestick och glas istället för engångsvarianter för att minska avfallet och därmed miljöpåverkan. Det här är bara några exempel på hur cateringfirmors verksamhet kan påverka miljön. Genom att tänka på miljöaspekten när ni anlitar cateringföretag, och genom att be cateringföretagen själva att ta hänsyn till miljöpåverkan, kan ni bidra till ökad hållbarhet inom cateringbranschen.

17 Jun 2023

Välkommen!

Denna  webbplats behandlar ämnen som främst är relaterade till Rollups men även andra ämnen som har anknytning till reklam och marknadsföring.