Högkvalitativa rollups

RSS

Redovisningsbyrå i Stockholm hjälper unga

26 Sep 2023

En redovisningsbyrå i Stockholm har riktat in sig särskilt på ungdomar och deras affärsverksamheter. Undrar du hur du själv kan dra nytta av deras tjänster?

När du tänker på redovisningsbyråer kanske du främst tänker att det är någonting för storföretagare och inte direkt för ungdomar. Men det finns en redovisningsbyrå i Stockholm som valt att specialisera sig på just denna målgrupp. Så hur kan ungdomar dra nytta av deras tjänster?

Precis som för alla andra hjälper byrån unga att få ordning på sin ekonomi samt med exempelvis skattedeklaration med mera. Särskilt skattedeklaration kan vara en snårig historia för en ung företagare utan erfarenhet. Tjänsterna inkluderar också rådgivning om hur klienten kan undvika en del kostnader och spara så mycket pengar som möjligt.

Redovisningsbyrå för unga företagare

I dag har det blivit mycket vanligare för ungdomar att bedriva någon typ av egen verksamhet. Det kan handla om att arbeta som exempelvis frilansare, men även sådant som att vara influencer på sociala medier, eller streamer. Medan detta ofta börjar som en hobbyverksamhet utan några nämnvärda vinster, kan det för några få lyckliga bli en mycket gynnsam verksamhet.

Med framgång i dessa branscher kan saker som skatt- och bokföringsfrågor komma som en stor överraskning och då kan en redovisningsbyrå vara till stor hjälp för att undvika en skattechock. Rätt byrå kan spela en stor roll för utvecklingen av ungas verksamheter och bidra till att de får mer tid och energi åt att ägna sig åt det som de verkligen brinner för.

När du ska ta hjälp av en redovisningsbyrå, rekommenderar vi denna: flowc.se

Hitta rätt chef med hjälp av chefsrekrytering

13 Sep 2023

Att anställa en ny chef kan ta tid och energi från andra viktiga arbetsuppgifter. Samtidigt är det viktigt att rekrytera rätt person. Hur kan man underlätta rekryteringsprocessen?

För att anställa en ny chef finns det flera steg att ta. Först och främst bör man genomföra en noggrann behovsanalys av tjänsten för att kunna bedöma vilken kunskap och erfarenhet den sökande bör ha för att kunna framgångsrikt arbeta mot företagets mål och visioner. Därefter är det viktigt att utforma en attraktiv platsannons, gå igenom ansökningarna och förbereda samt organisera intervjuer. Under vägen kan det även hända andra saker innan man slutligen, förhoppningsvis, hittar en lämplig kandidat.

Låt ett rekryteringsföretag ta hand om processen

Ett smidigt och tidsbesparande alternativ är att överlåta större delen av dessa arbetsuppgifter till ett rekryteringsföretag i Stockholm. De kan hjälpa till med att skriva annonsen, granska CV:n, kontakta kandidater och boka in intervjuer. Det finns flera fördelar med att anlita ett rekryteringsföretag för att sköta rekryteringsprocessen. Den mest uppenbara fördelen är att de som arbetar på rekryteringsföretag dagligen hanterar dessa arbetsuppgifter och har därmed större erfarenhet och kunskap än de som bara rekryterar sporadiskt.

Rekryteringsföretag i Stockholm har ofta ett omfattande nätverk och tillgång till en pool av potentiella kandidater att välja bland. Det finns också rekryteringsföretag som specialiserar sig på rekrytering av chefer, vilket ytterligare ökar möjligheterna till en framgångsrik och smidig rekrytering. Dessutom har rekryteringsföretag oftast gedigen kompetens inom olika marknadsområden och vet av erfarenhet vad deras kunder söker efter.

Rekryteringsföretag är experter på att hitta lämpliga kandidater. Ibland kan de bidra med en objektivare synvinkel om du behöver hjälp med behovsanalys eller utvärdering av den nuvarande arbetsmiljön för att fastställa vilken kompetens den nya chefen bör besitta.

Att boka HLR-utbildning i Stockholm är avgörande

7 Sep 2023

Det finns viktiga kunskaper som alla borde ha. En av dessa är kunskapen om HLR. Tveka inte att boka en HLR-utbildning i Stockholm redan idag.

Vissa saker i livet är viktigare än andra. Att ha kunskapen om hur man räddar liv är en sådan sak. För många människor drabbas av hjärtstopp, och det kan hända vem som helst, när som helst. Tyvärr överlever inte alla ett hjärtstopp, men kunskapen om HLR kan vara det som gör skillnaden.

För varje minut som går efter ett hjärtstopp minskar överlevnadschansen med 10%. Efter fem minuter är risken att inte överleva hela 50%. Det är därför vi och våra medmänniskor behöver ha kunskapen om hur man agerar vid ett hjärtstopp. Tiden är avgörande när det kommer till att rädda liv, och med ökad kunskap kommer antalet dödsfall att minska.

Hur lång tid tar en HLR-utbildning?

Man kan tro att en så viktig utbildning som HLR tar lång tid, men så är faktiskt inte fallet. På bara cirka 90 minuter får du all den kunskap som behövs för att kunna rädda liv. Du kommer att lära dig alla nödvändiga steg och procedurer. Dessutom får du möjlighet att öva på en docka i verklig storlek för att göra upplevelsen så verklig som möjligt.

I Stockholm erbjuds flera olika typer av HLR-utbildningar. Det är aldrig för sent att gå en kurs, oavsett ålder och tidigare erfarenhet bör samtliga lära sig grunderna. Boka din HLR-utbildning redan idag för att förbättra självförtroendet och öka dina chanser att rädda liv.

Letar du efter ett HLR-utbildningsföretag? Se hit: hlrutbildningstockholm.com

Aktieägaravtal – Förebygg framtida problem

26 Jul 2023

Ett välutformat aktieägaravtal är en klok åtgärd om du överväger att ta in en delägare i ditt företag. Det är rekommenderat att söka hjälp från en juristbyrå med expertis inom bolagsrätt.

Efter att ha drivit ditt eget aktiebolag i två år är det dags att ta nästa steg. Din verksamhet, som bygger på dina unika idéer som du har skyddat med patent och äger personligen, går bra. Ditt bolag har nyttjanderätten till dessa patent. För att fortsätta utveckla företaget behöver du dock riskvilligt kapital. Eftersom dina egna resurser är begränsade och du inte vill belåna ditt hem eller gå i borgen för banklån, söker du efter alternativ.

Du har blivit kontaktad av både förmögna privatpersoner och investmentbolag som är intresserade av att investera i ditt bolag. Att få in kapital är inte svårt, men du vill inte förlora kontrollen över ditt företag. Verksamheten bygger ju på dina idéer, och dessutom vill du säkerställa att du får en löpande ersättning för dina patent.

Aktieägaravtal – en trygghet för framtiden

Efter förhandlingar med ett investmentbolag kommer båda parter överens om att upprätta ett välstrukturerat aktieägaravtal. För att säkerställa att din framtida partner inte kan diktera villkoren, bestämmer du dig för att anlita en juridisk byrå som kan bevaka dina intressen. Avtalet blir omfattande och innehåller olika paragrafer som reglerar bland annat bolagsstyrning och vad som ska hända vid eventuellt behov av nytt kapital.

Med juridisk hjälp med aktieägaravtal får du ett aktieägaravtal som garanterar att du behåller majoriteten av rösterna i bolaget. Detta uppnås genom att investmentbolaget accepterar att teckna B-aktier. Självklart inkluderar avtalet även en paragraf som reglerar eventuella avtalsbrott.

Skyltar – talar ett eget språk

17 Jul 2023

Skyltar kommer till stor användning i många olika sammanhang. De talar ett slags universellt språk och kan effektivt förenkla vardagen för många människor.

Det finns uppskattningsvis omkring 6 000 språk i hela världen. Kanske till och med ännu fler. Ingen vet säkert. Det är därmed lätt att förstå att det finns väldigt många, och stora, kommunikativa skillnader mellan människor i olika länder som inte talar samma språk. Men det finns viss kommunikation som man ändå kan förenas i – även om språket är olika.

Skyltar är ett sådant exempel. De flesta, åtminstone i majoriteten av världens kulturer, förstår innebörden av en stor röd skylt där det står “stopp” eller “stop”. Det är ett enkelt, effektivt och pedagogiskt sätt att förmedla information på. Som går att förstå oavsett om man talar svenska, engelska, italienska, spanska eller franska. Det är ett slags universellt språk,

Butiker har stor användning av skyltar

Ett ännu bättre exempel på universella skyltar är sådana som inte innehåller någon text alls, utan snarare kommunicerar genom bilder. Till exempel en sådan där en person springer mot en dörr. De flesta med någon form av slutledningsförmåga kommer att förstå att det betyder nödutgång. Oberoende av vilket språk man talar.

Man ska inte heller underskatta vad skyltar gör även för människor som delar samma språk. Butiker använder dem för att förmedla budskap om försäljning, öppettider, vägvisare och mycket mer. Det kommer sannolikt aldrig att råda någon brist på arbete eller beställningar för tillverkare av skyltar. Det är en sak som är säker.

Anlita en advokat för immateriella rättigheter

6 Jul 2023

Att vara konstnär eller köpa konst kan i vissa fall kräva hjälp och råd av en advokat. De är kunniga i hur man upprättar kontrakt samt behov av upphovsskydd.

Många har en tavla eller flera hemma på väggen som ögongodis att titta på. Ibland kan tavlan vara ett kärt arvegods som gör att man minns personen som hade den på väggen. Andra gånger kan det vara en nyköpt tavla man inte kunde låta bli då man tilltalas av den. Utöver det finns det ju också de som investerar i konst och hoppas att tavlorna ska öka i värde.

En annan kategori som gärna har konst på väggarna är de som själva skapar konstverken. Hittar man en stil att uttrycka sig på som tilltalar andra går det ofta att tjäna en liten slant på verksamheten. Det som man riskerar med tavlor är att andra kopierar dem och säljer billiga kopior.

Advokat med känsla för konst och design

Tar man hjälp av advokater i Stockholm kan man skydda sina immateriella rättigheter. Då skyddar man sin egen design mot att andra människor kan kopiera den. Advokatens juridiska kunnighet gör att man får ner alla saker på juridiskt bindande kontrakt.

Det viktiga är att skydda det kreativa uttryck man själv har skapat. Förhoppningsvis kan man sälja sin design på licens för att få ihop några kronor på mönster och produkter. Även när det gäller att sälja saker på licens kan man ta hjälp av sin advokat för att få ordning på alla juridiska dokument.

Tänk på miljön när ni anlitar cateringfirma

17 Jun 2023

Även vid festliga tillfällen bör vi tänka på klimat och miljö. Som företagare kan ni föregå med gott exempel genom kraven ni ställer på cateringfirman.

Att tänka på klimatet och miljöeffekter av saker vi tar för oss har numera blivit en självklarhet för många. Men fortfarande finns det tillfällen i livet när vi åsidosätter alla sådana hänsyn. Oftast handlar det om tillfällen då vi vill “unna oss” något extra. När man till exempel firar någons högtidsdag eller av annan anledning har fest vill man inte tänka på sådana tråkiga saker.

Men festen behöver verkligen inte bli tråkig för att man samtidigt tänker på dess påverkan på miljö och klimat. Och om det handlar om att det är ni som företag håller i tillställningen så sänder det ut fel signaler till presumtiva kunder om ni inte gör det.

Be cateringfirman göra klimatsmarta val

Catering för företag kan leda till en hel del matsvinn som ger onödiga utsläpp av växthusgaser, med påverkan på klimatet. Transporter och engångsprodukter i plast är annat som kan ge negativa effekter. När ni anlitar en cateringfirma bör ni därför fråga om de kan använda lokala råvaror för att minska miljöpåverkan genom minskat transportavstånd. Det främjar dessutom den lokala ekonomin.

Be också cateringfirman att välja återanvändbara tallrikar, bestick och glas istället för engångsvarianter för att minska avfallet och därmed miljöpåverkan. Det här är bara några exempel på hur cateringfirmors verksamhet kan påverka miljön. Genom att tänka på miljöaspekten när ni anlitar cateringföretag, och genom att be cateringföretagen själva att ta hänsyn till miljöpåverkan, kan ni bidra till ökad hållbarhet inom cateringbranschen.

Pålitlig solcellsleverantör som erbjuder totalentreprenad

22 May 2023

Med solceller på taket kan du producera el till villan eller sommarstugan. Men för att det ska bli bra gäller det att du väljer en pålitlig solcellsleverantör.

Genom att montera solceller på taket till sommarstugan eller villan kan du själv producera grön el och sänka dina elkostnader rejält. Beroende på hur stort elbehov du har och var någonstans i landet du bor kan du till och med bli självförsörjande. Men för att det ska fungera måste du även välja en solcellsanläggning som har rätt kapacitet.

Många tror att solen alltid måste lysa för att solcellerna ska fungera men så är det inte alls. De fungerar bara det är ljust ute. Det betyder att det går att producera massor av grön el med solceller under sommarhalvåret då dagarna är långa. Ofta producerar man mer än man behöver och vill man inte lagra den kan man sälja den vidare till elbolaget.

Välj en solcellsleverantör som bara jobbar med solceller av bra kvalitet

Vill man sätta upp solpaneler på villan eller fritidshuset ska man ta hjälp av en aktör som erbjuder en helhetslösning som exempelvis El av Sol. Då tar de fram ett förslag som är anpassat efter de förutsättningar som finns och det behov av el som hushållet har.

Som privatperson har man rätt till en viss skattereduktion när man installerar solpaneler och det går att hitta all information på skatteverkets webbplats. Men för att det ska bli en riktigt lönsam affär är det viktigt att man väljer solpaneler av bra kvalitet och som har lång livslängd.

Kontorsstädning sker på dina villkor

2 Mar 2023

Första intrycket är något som är viktigt även för företag och inte bara mellan två personer. Kort sagt; ett företag som kan visa sina kunder ett rent, fräsch och välstädat kontor kommer i slutändan att ha större möjligheter än vad en konkurrent som inte tar frågan på ett lika stort allvar kommer att ha. En fråga som blir mer påtaglig och aktuell i en stad där det finns större konkurrens och där således företagare i Stockholm bör ta kontorsstädning lite allvarligare än vad många gör i dagsläget.

Nämner man kontorsstädning i generella termer så ser nämligen många detta som lite av en onödig utgift och som ett nödvändigt ont; man ser inte fördelarna som kommer av en korrekt sådan. Utöver det viktiga första intrycket så finns det nämligen fler fördelar av ett rent kontor och om vi nedan – snabbt – räknar upp några av dessa så kanske vi kan ge ett lite tydligare bild av vad vi menar.

Innan detta dock: kontorsstädning är ingenting som stör – den sker på kvällarna och den påverkar inte alls den personal som arbetar på kontoret; något som verkar vara ytterligare en missuppfattning bland många företag.

Med detta sagt; det här tjänar ert företag på då det kommer till en utökad kontorsstädning:

  • Arbetsmiljö. Handen på hjärtat här; trivs du bättre i en ren miljö eller spelar det ingen roll? De flesta trivs de facto bättre i renare miljöer och då det kommer till arbetsplats så är det definitivt inget undantag. Hygienen i stort är en väsentlig del i det vi kallar för arbetsmiljö och genom att använda dig av regelbunden kontorsstädning så får du också en bättre prestation bland dina anställda. En bättre prestation som i slutändan kommer att påverka ditt företag i en positiv riktning.
  • Sjukdomar. Att damm skulle leda till sjukdomar är lite av en modern myt – men bakterier på exempelvis toaletten är det inte. I en så känslig miljö som på ett kontor så måste man hålla god hygien och i så stor mån som möjligt jobba aktivt för att förhindra att sjukdomar sprids. En nysning kan innebära att kollegan blir sjuk och denne smittar i sin tur nästa och så vidare. Kontorsstädning är en nyckel som tillsammans med exempelvis bättre ventilation kan göra mirakel sett till minskade sjukdagar.

Vi ska här även tillägga gällande kontorsstädning att de flesta städföretag – åtminstone i Stockholm – är väldigt flexibla. Utöver att sköta den rena städningen och göra rent på bänkar, på toaletter, i köket och på golven så brukar man även kunna addera skötsel av blommor, rengöring av alla lister och vid speciella tillfällen även fönsterputs. Rådet är att arbeta fram ett schema tillsammans med din städfirma där ni kommer fram till vad som ska ingå i er kontorsstädning. Besök gärna stockholmkontorsstädning.se för att läsa mer om kontorsstädning.

Hej kulturtant – så kan du hyra projektor i Stockholm

16 Nov 2022

Du som vill bli kulturtant bör ha full koll på bra film. Du kan lätt skapa en egen filmklubb, du behöver bara hitta lokal och hyra projektor i Stockholm.

Låt oss få det överstökat med en gång: “Kulturtant” är inte något skällsord. Tvärtom. Damer i åldern 50 år och uppåt är nämligen den ryggrad halva kulturbranschen lutar sig mot. Vilka ser man i publiken på författarsamtal, konstrundor och filmvisningar? Just det, de ärade kulturtanterna.

Du som själv aspirerar på titeln “kulturtant” behöver naturligtvis anstränga dig lite mer än att bara klä dig i den generiska garderob som tillhör denna demografi. För en äkta kulturtant sitter det kulturella intresset betydligt djupare än målarrocken från Marimekko. Ett första steg kan vara att få full koll på kvalitetsfilmens historia.

Hyra projektor för filmklubb i Stockholm

Ett bra sätt att utbilda sig om film och samtidigt utöka sitt sociala nätverk, kan vara att starta en egen filmklubb. Allt du behöver är en bra lokal och rätt utrustning. Du behöver inte göra några större investeringar. Det finns flera aktörer som erbjuder uthyrning av projektor i Stockholm till ett rimligt pris.

Andra attiraljer du behöver inför filmklubbens träffar är naturligtvis en bra film, några flaskor rött vin och en uppsättning salta pinnar. (Om kvaliteten på filmen är mycket hög är det inte popcorn som gäller, utan pinnar.) Skapa gärna en “grupp” på det sociala mediet Facebook med klubbens medlemmar, så kan ni enkelt hålla kontakten mellan visningarna.

Vepa - värt att tänka på

3 Nov 2022

Som företagare kan man använda olika sätt för att nå nya kunder. Ett tips i detta är att inte stoppa alla ägg i samma korg. Då det kommer till marknadsföring så kan en slags hybrid vara det som bär frukt. Genom att synas både online och rent fysiskt så ökar du dina möjligheter att locka nya kunder - samtidigt som du också stärker det egna varumärket. En vepa är ett ytterst effektivt sätt att rent fysiskt påkalla uppmärksamhet och skapa sig ett namn.

En vepa kan komma i olika storlekar och användas i olika typer av sammanhang. Idag ser man att många företag väljer en vepa modell större - en som kan hängas över en hel fasad på en fastighet belägen på en centralt placerad och attraktiv adress. Detta ger exempelvis en kampanj den kickstart man vill ha.

Men, en vepa kan även komma i mindre storlekar - och istället i ett större antal. Det är billigare och det ställer heller inte samma krav på tillstånd och annat som exempelvis en fasadvepa kan göra. Vid det senare kan exempelvis ett bygglov krävas. En mindre vepa i ett större antal kan exempelvis hängas upp i större köpcentrum och genom detta locka in kunderna till en fysisk butik. Det finns även exempel på där en vepa kan hängas upp i samband med exempelvis sportevenemang och andra tillställningar som drar folk.

Ta hjälp med er vepa

Metoden med att använda en vepa är långt ifrån ny - men den fungerar fortfarande och den ger fortfarande valuta för pengarna, även om det idag finns andra marknadsföringskanaler att konkurrera mot.

Viktigt att tänka på vad gäller en vepa är primärt två saker: hur den ska se ut och var den ska hängas? Genom att anlita rätt företag så slår ni två flugor i en smäll. Dels genom att företaget ni ingår ett partnerskap med har designers i sitt team och därmed kan bistå er med layout och skapande av er vepa - och dels genom att de också har tillstånd för att hänga upp dessa över hela Sverige och då på exempelvis de attraktiva adresser vi nämnde eller i de köpcentrum där mycket folk är i omlopp. Underskatta inte den kraft som en vepa för med sig. Se till att kontakta ett företag som tillverkar sådana redan idag.

Digitala trapphustavlor - stora fördelar

20 Sep 2022

Hur ser det ut i ert trapphus - och finns det någon förbättringspotential? I många fall så kan man se att trapphuset i många fastigheter är rörigt och den information som finns uppsatt är svår att navigera sig fram genom.

Vilka bor i huset, vilka företag finns, hur kontaktar jag mina grannar och vilka typer av planerade projekt finns det uppskrivna? En anslagstavla full av en massa lappar. Har vi inte kommit längre än så?

Jo, lyckligtvis har vi det. Genom att investera i digitala trapphustavlor så kan man få ordning och reda och ett avsevärt mycket bättre flöde av information till de som bor i en fastighet. Digitala trapphustavlor kommer även att skapa en mer elegant inredning och bidra till att det viktiga första intrycket av er fastighet blir så bra som bara möjligt.

Investera i digitala trapphustavlor

Det finns många leverantörer av digitala lösningar som skapats för att förenkla och göra livet lättare för både privatpersoner och företag. På gott och ont: det finns nämligen en ganska tydlig skillnad i både pris och kvalitet mellan alla dessa. Vill ni - vilket ni bör - investera i digitala trapphustavlor till er BRF så handlar det om att hitta en pålitligt leverantör som kan erbjuda er en produkt som både är hållbar och enkel att hantera. Givetvis så ska det senare också komma med en gedigen genomgång kring hur man skriver information samt vad man i övrigt bör tänka på.

Kolla runt vilka leverantörer som finns och kontakta så många som möjligt. Priset är viktigt, men kvaliteten och enkelheten i användandet är viktigare. Var även noggrann med referenser. Vilka andra BRF:er har valt denna leverantör och hur nöjda är dessa? Ring alltid och säkerställ detta.

På det stora hela så är digitala trapphustavlor en rejäl investering. De skapar tydlighet, de ger ett snyggare intryck och du kan med lätthet lägga till information som är viktig för de boende i fastigheten - styrelsemöte, protokoll från exempelvis OVK eller information om kommande renoveringar. Därtill kan ni även välja att addera mer lättsmält information om exempelvis väder och allmänna nyheter. Det finns stora möjligheter med digitala trapphustavlor - men det gäller också att välja rätt leverantör. Däri ligger nyckeln.

Nytta med självhäftande plast

17 Sep 2022

Plast är material som är mångsidigt och har många användningsområden. Självhäftande plast har olika applikationer och kan anpassas i de flesta sammanhang.

Plast är ett material som är relativt ungt och endast har använts i bortemot hundra år. Detta beror på att det inte finns naturligt utan är uppfunnet och tillverkat av oss människor. Plast medför problem på grund av nedskräpning men plast har också löst en mängd problem, vilket är något vi kanske inte tänker på idag.

Självhäftande plast används bland annat i dekorsyfte och som skydd till exempel inom sjukvården. När det används rent dekorativt är syftet oftast att skydda ömtåliga ytor och är då oftast mönstrat för att ge illusionen av andra material som trä eller marmor. Inom vård används det för att hålla till exempel sår fria från mekanisk påverkan och förhindra att bakterier får fri tillgång till ömtåliga områden.

Självhäftande plast ger oändliga möjligheter och applikationer

Har du funderingar och idéer kring självhäftande plast? Arbetar du med produktutveckling, reklam eller inom förpackningsindustrin? Då finns det goda chanser att du kan ha utbyte av en kontakt och en diskussion med en plasttillverkare. Du har idéerna och tillverkaren har erfarenhet av materialet. Tillsammans kan ni komma fram till nya produkter och ny utveckling som hjälper andra.

Som tillverkningsindustri har man inte alltid tiden eller resurserna till egen forskning och testning. Där visar sig nyttan av samarbete och nätverk. Kunskap om material och hur man åstadkommer nya och smarta lösningar för just dig finns på endast ett telefonsamtals avstånd. Eller så kanske den produkt du söker redan finns?

Lär dig mer om kommunikativt ledarskap

16 Sep 2022

Är du intresserad av att kunna kommunicera på ett bättre sätt i din chefsroll? Då kan du ta en kurs inom kommunikativt ledarskap och lära dig mer om retorik.

Att kunna kommunicera på ett bra sätt har länge varit mycket viktigt. Det kan vara anledningen till att läran om retorik uppkom redan i antikens Grekland. När den sedan övertogs av romarriket blev den en del av vardagen. Sedan dess har generation efter generation utvecklat retoriken inom sin egna referensram och skapat ett mångsidigt ämne.

Samtidigt har det sedan 400-talet funnits frågan om retorik är praktisk och legitim, eller omoralisk, eller till och med farlig. För sanningen är att retorik används för att övertyga andra. Den blir därför ett verktyg för att få andra att ändra sin uppfattning och få samma som du själv.

Bli en bättre chef med en kurs inom kommunikativt ledarskap

Oavsett var man hamnar i diskussionen om retorik är det tydligt att den är här för att stanna. Den kan dessutom vara ett verktyg för att du ska kunna bli en bättre ledare. Att vara skicklig på att kommunicera är däremot inget som är av naturen givet, utan något som du behöver lära dig med utbildning i kommunikativt ledarskap.

Genom att läsa en kurs inom kommunikativt ledarskap kan du utveckla din förmåga att prata. Den ger dig den kunskap du behöver för att effektivt kunna hålla i olika samtal. Det gör att du på ett effektivt och tydligt sätt kan kommunicera med dina medarbetare.

Betydelsen av rätt fasadskyltar i Stockholm

12 Sep 2022

Passande fasadskyltar är av största vikt för butiker i Stockholms innerstad. Utbudet av butiker är stort och det gäller att sticka ut, att visa att man finns.

Den lantlolla som beger sig till huvudstaden kan lätt känna sig överväldigad. Om man kommer från en by som inte har ett endaste trafikljus och där de flesta små butiker som en gång funnits har slagit igen för länge sedan, så blir intrycken av Stockholms centrum övermäktiga.

Det är liv och rörelse, det är trångt mellan människorna på trottoarer och övergångsställen, det blinkar och piper överallt. Vart ska man rikta sin uppmärksamhet? Vad finns det som man absolut inte får missa?

Fasadskyltar förmedlar ett budskap

I ett sådant läge, och även för de som faktiskt är vana vid stadens ständiga brus, så spelar fasadskyltar en viktig roll. Som butiksinnehavare gäller det att sticka ut, att väcka uppmärksamhet. Och det blir bara svårare och svårare ju större utbudet är och ju fler butiker det finns.

Sparsmakade fasadskyltar kan vara bra och ge det intryck man vill förmedla om butiken vänder sig till de som vill ha klass och elegans. Men det fungerar kanske inte så bra mitt inne i smeten, och det är nog inte heller dit som denna kundgrupp först söker sig. Nej, i mitten av city gäller det att överglänsa alla andra. Att tydligt markera att “här finns vi, här är butiken du inte vill missa”. Rätt fasadskylt är A och O för att ge ett sådant budskap. Skaffa nya fasadskyltar till ditt företag här: www.fasadskyltarstockholm.se

← Äldre inlägg

Välkommen!

Denna  webbplats behandlar ämnen som främst är relaterade till Rollups men även andra ämnen som har anknytning till reklam och marknadsföring.