Skyltar – talar ett eget språk

Skyltar kommer till stor användning i många olika sammanhang. De talar ett slags universellt språk och kan effektivt förenkla vardagen för många människor.

Det finns uppskattningsvis omkring 6 000 språk i hela världen. Kanske till och med ännu fler. Ingen vet säkert. Det är därmed lätt att förstå att det finns väldigt många, och stora, kommunikativa skillnader mellan människor i olika länder som inte talar samma språk. Men det finns viss kommunikation som man ändå kan förenas i – även om språket är olika.

Skyltar är ett sådant exempel. De flesta, åtminstone i majoriteten av världens kulturer, förstår innebörden av en stor röd skylt där det står “stopp” eller “stop”. Det är ett enkelt, effektivt och pedagogiskt sätt att förmedla information på. Som går att förstå oavsett om man talar svenska, engelska, italienska, spanska eller franska. Det är ett slags universellt språk,

Butiker har stor användning av skyltar

Ett ännu bättre exempel på universella skyltar är sådana som inte innehåller någon text alls, utan snarare kommunicerar genom bilder. Till exempel en sådan där en person springer mot en dörr. De flesta med någon form av slutledningsförmåga kommer att förstå att det betyder nödutgång. Oberoende av vilket språk man talar.

Man ska inte heller underskatta vad skyltar gör även för människor som delar samma språk. Butiker använder dem för att förmedla budskap om försäljning, öppettider, vägvisare och mycket mer. Det kommer sannolikt aldrig att råda någon brist på arbete eller beställningar för tillverkare av skyltar. Det är en sak som är säker.

17 Jul 2023

Välkommen!

Denna  webbplats behandlar ämnen som främst är relaterade till Rollups men även andra ämnen som har anknytning till reklam och marknadsföring.