Vilka använder sig av ett tryckeri?

Då det handlar om ett tryckeri så ser man att det främst handlar om en kundbas bestående av privatpersoner och företag. Då det kommer till privatpersoner så är denna krets lite mindre – eller de beställningar som de gör är mindre åtminstone – och här handlar det främst om att dessa besöker ett tryckeri för att göra lite extra fina inbjudningskort till exempelvis ett dop, ett bröllop eller någon annan typ av sammankomst som kräver det där lilla extra.

Där har vi alltså en del av den kundkrets som besöker ett tryckeri och om vi ser till den andra så handlar den alltså om företag – både stora och små – som behöver hjälp med sin marknadsföring. Ett företag i Stockholm som vill synas behöver nämligen – på grund av den extrema konkurrensen; oberoende av område och verksamhet – all hjälp som finns att tillgå och här kommer ett tryckeri in i bilden. Det kan här handla om att detta företag dels betalar ganska stora pengar för att annonsering i lokaltidningar men att det även behöver en mer fysisk form av marknadsföring; något som således ett tryckeri kan hjälpa till med. Hur ser då en sådan marknadsföring ut?

Jo, vi kan här säga att det handlar om en helt vanlig målare i Stockholm som besöker ett tryckeri och vill ha hjälp med att trycka upp reklamblad där han beskriver vem han är, vad han erbjuder och var hans verksamhet ligger. Dessutom vill han – utöver denna reklam – också ha hjälp av det tryckeri han besöker att trycka upp t-shirts och muggar där hans logga syns klart och tydligt.

Tryckeri för marknadsföring

Dessa fysiska saker har han nämligen tänkt att han ska dela ut till släkt, vänner och bekanta och därefter låta dem ge dem till potentiella kunder. Dels så får han genom detta nämligen ut uppgifter om vem han är och dels så visar han också att han är generös. Det som är fint och bra här är att denna målare i Stockholm inte alls behöver betala så mycket pengar till detta tryckeri han anlitar för dessa uppgifter i Stockholm.

Det handlar här om att tryckerier – som tidigare var ganska dyra att beställa saker hos – har digitaliserats och att de tack vare detta också erbjuder billigare priser. Att trycka upp saker – reklamblad, t-shirts och muggar – kostar alltså väldigt lite i förhållande mot vad denne målare i slutändan får i form av reklam som leder till fler kunder.

Där hade vi lejonparten av de kunder som finns hos ett tryckeri och som vi såg så handlar det främst om att olika företag behöver hjälp med sin marknadsföring.

Tidigare så såg man även att exempelvis bokbranschen använde sig av lokala tryckerier, men dessa har tyvärr i en allt större grad börjat söka sig till länder där produktionskostnaden är lägre och här kan vi peka på att det främst handlar om öststater i form av Lettland, Estland, Litauen och Rumänien. Detta är tråkigt då man – som sagt – aldrig fått bättre priser än vad man i dagsläget får hos ett tryckeri i Stockholm och Sverige.

19 Jan 2018

Välkommen!

Denna  webbplats behandlar ämnen som främst är relaterade till Rollups men även andra ämnen som har anknytning till reklam och marknadsföring.