Vad gör ett digitaltryckeri?

Digitaltryck är en redigitaltryckerilativt ung tryckteknik som har förbättrat tryckprocesser på senare år. Precis som det låter, så finns det som ska tryckas på en dator eller annan enhet, varpå filen överförs till tryckmaskinen. Det här kan ske helt trådlöst och går, i sammanhanget, väldigt snabbt. Samtidigt är det inte alltid ett tillvägagångssätt som lämpar sig för riktigt stora upplagor. Däremot – för provtryck och mindre upplagor kan det vara det bästa alternativet.

Trycktekniken rekommenderas för vissa ändamål, men kanske inte för alla. Vanliga uppgifter för ett digitaltryckeri är till exempel att trycka flyers, visitkort, broschyrer, inbjudningskort och tunnare kataloger. Ett digitaltryckeri kan också få frågan om att trycka e bok, vilket kan fungera om det gäller en mindre upplaga. Även kalendrar, etiketter och plakat är produkter som ett digitaltryckeri kan få arbeta med.

Alltså; vill du snabbt och effektivt få en produkt med tryck på, kan det vara bäst att kontakta ett digitaltryckeri. Eftersom det är effektivt finns också chansen att det blir billigare, men det beror givetvis på arbetet. När man jämför med den lite mer traditionella tekniken, offset, kan digitaltryck i många fall vara billigare. Dock, som nämnt ovan, kan det sistnämnda bli en mer kostnadseffektiv metod om det handlar om stora upplagor.

En stor skillnad vad gäller kostnader är startkostnaden. Med offsetteknik är den relativt hög, även om tryckkostnaden per ark (om man trycker en bok till exempel) blir lägre. Anledningen till att kostnaderna blir höga är för att man måste använda tryckplåtar, som tar tid att ta fram och anpassa. En annan fördel som ett digitaltryckeri kan skylta med, är att upplagan är torr och klar direkt för bearbetning eller distribution i samma sekund som den kommer ur maskinen.

Fördelar med att gå till ett digitaltryckeri

Det finns ett antal fördelar som ett digitaltryckeri skulle kunna skylta med. Till exempel:

  • Inga överupplagor. En tydlig fördel är att du inte behöver få fler exemplar än du faktiskt behöver. Skulle något behöva ändras kan du dessutom lösa det tämligen enkelt. Här spelar också in att det är en relativt miljövänlig metod. 


  • Kan anpassas. Maskinen kan enkelt anpassas vad gäller bilder, text och färg. Att ändra detta gång på gång med offsetteknik blir tidskrävande och dyrt. Med digitaltryck går det i princip lika snabbt att trycka upp 200 vykort med adress, som 200 vykort utan adress.

  • Uppdatera produkten. Om du går till ett digitaltryckeri kommer produkten att sparas hos dem (om inget annat avtalas). Det här innebär att ändringar snabbt kan göras i den trycksak du har beställt. 

  • Pålitligt färgprov. Ditt prov kommer att komma från samma maskin som faktiskt ska trycka upplagan. Det här gör att provet blir pålitligt och att du slipper oroa dig för förändringar när andra maskiner ska användas. 

  • Tekniken utvecklas. Tekniken utvecklas tämligen snabbt. Även idag kan man räkna med högt kvalitativa tryck – och sannolikt kommer det bara bli bättre. 

21 Feb 2019

Välkommen!

Denna  webbplats behandlar ämnen som främst är relaterade till Rollups men även andra ämnen som har anknytning till reklam och marknadsföring.