Ta hjälp med profilprodukter och marknadsföring

Hur gör ditt företag för att sticka ut, nå nya kunder och behålla de befintliga? Oavsett vilken bransch man ä verksam inom så är detta en nyckelfråga. För många så är lösningen att förlita sig på traditionell reklam. Man annonserar lite pliktskyldigt i tidningen, man kanske köper in lite radioreklam och har man pengar över så kör man en kampanj även i tv. Det kan fungera, men mest troligt är att det inte leder till något större förändring. Marknadsföring handlar om mer än så - och det behöver heller inte kosta så mycket.

Till mångt och mycket så handlar det om att skapa en egen identitet och bygga upp ett varumärke som en kund ska känna igen, känna sig trygg med och veta vad man får levererat om man går vidare. Detta oavsett om det handlar om produkter eller om att man säljer mer fysiska tjänster.

Hur bygger man då upp ett varumärke? Det enkla svaret är att man börjar synas. Man kan, som företagare, inte förvänta sig att kunderna ska komma till verksamheten och man kan inte, som många verkar tro, förlita sig på att ett gott rykte per automatik ska leda till ökad lönsamhet.

Man måste anstränga sig, man måste skapa sig en tydlig profil och man måste synas - överallt. Att synas överallt innebär inte att man ska vara påträngande och aggressiv som företag. Man ska vara smart och synas i sammanhang där potentiella kunder kan se varumärket, lägga det på minnet och sedan kunna använda sig av den vetskapen då det väl behövs.

Profilprodukter är ett typiskt sätt att marknadsföra sig överallt utan att behöva A) anstränga sig särskilt mycket och B) utan att spendera alltför mycket pengar. Nyckeln till att skapa attraktiva, säljande profilprodukter är att man tar professionell hjälp.

Ett företag som specialiserat sig på just detta är 4Sign. Det tar fram lösningar utifrån kundens behov och de kan visa upp flertalet lyckade case där de, genom sitt genomtänkta arbete, skapat en större lönsamhet för sina klienter. Ett säkert val som verkligen kan göra skillnad.

Anlita 4Sign för att nå nya höjder

Hur arbetar då 4Sign med profilprodukter och marknadsföring? Vi kan ge några exempel på detta, men innan dess så ska vi säga att det handlar om en rikstäckande koncern som tar sig an uppdrag såväl hos större företag som hos mindre sådana. Det man gör och som skiljer sig från andra är att man skräddarsys lösningar utifrån varje kunds speciella behov.

Det man också kan erbjuda är att man exempelvis hjälper dig att ta fram en mer säljande logotyp och exempelvis en färg som sedan löper som en röd tråd genom hela din verksamhet - från kläder på de anställda och vidare till butiken eller kontoret.

4Sign kan skapa en helhet som ger dina kunder en trygghetskänsla - de känner igen sig, de vet vad de får och de känner sig hemma då de kommer in genom dörrarna. Det skapar ett mervärde som inte ska underskattas. Hur ska man då tänka? Vi ger några exempel på vad 4Sign kan erbjuda:

Skyltar, profilkläder och marknadsföring via bilar

  • Skyltar. En snygg skylt fångar kunden uppmärksamhet direkt. Placeringen är viktig, budskapet likaså - vad heter ni, vad gör ni, vad erbjuder ni? - och färg, logotyp och typsnitt är andra detaljer som gör skillnad. Storleken är också en avgörande fråga. 4Sign gör skyltar i alla tänkbara utföranden. Vill du ha en old-school modell som påminner om den gamla tidens neonskyltar? Inge problem. Numera finns led-skyltar som fungerar likadant, men där miljön inte tar skada och där du får en avsevärt mycket lägre energiförbrukning. Vill du ha en skylt som som blir upplyst och syns även under kvällar och nätter. Det är heller inga problem. Är du i behov av en digital skylt som går att styra och ändra budskap allt eftersom? 4Sign är ledande i den utvecklingen. Det senare gäller även för exempelvis digitala skyltar inomhus.
  • Profilkläder: Enhetliga kläder hos personalen skapar en trygghet. Detta oavsett bransch. 4Sign är experter på att ta fram snygga, moderna profilkläder som skräddarsys utifrån hur verksamheten - och exempelvis utformning på logotyp och lokal - ser ut. Utöver arbetskläder så kan man även tillverka profilkläder som delas ut till kunder. En snygg pikétröja som någon spelar golf i kan ge dig nya kunder, en cool huvtröja som någon har på sig på gymmet likaså och om du väljer att sponsra ett fotbollslag med nya träningsoveraller så får du maximal exponering även i andra städer. Marknadsföring genom profilkläder ger mycket bang for the buck - men de måste också vara snygga och där folk vill använda dem i olika sociala sammanhang. Kläderna ska inte slängas in i en garderob.
  • Bildekaler: Din firmabil är en rullande reklamplats. Du får maximal exponering varje gång du kör bilen och detsamma gäller för övriga bilar som du har i din verksamhet. 4Sign skapar bildekaler som passar bilens övriga utformning och stil. De skapar lösningar som verkligen får andra bilister att haja till - på ett bra sätt - och som gör att man lägger företagets namn och logga på minnet. Detta ställer emellertid krav på att man håller sig inom lagen i samband med att man kör. Motsatt effekt kan nämligen också ses. En dåligt planerad omkörning, en felparkering eller en aggressiv tvärnit framför ett övergångsställe kommer definitivt inte att leda till nya kunder.

Där hade vi några av de lösningar som 4Sign är ledande inom. Vill du ha potential att nå nya kunder, öka lönsamheten och ta nästa steg så är det viktigt att börja i rätt ände. Se till att synas genom att låta proffs hjälpa dig med profilprodukter och marknadsföring. Det kommer du att tjäna på.

29 Nov 2020

Välkommen!

Denna  webbplats behandlar ämnen som främst är relaterade till Rollups men även andra ämnen som har anknytning till reklam och marknadsföring.