Okomplicerad kommunikation kräver arbete

Språk i någon form är grunden för all mänsklig kommunikation. I vår värld, på vårt klot, finns mängder av olika språk och nästan lika många tillfällen för missförstånd. Vill du ändra på det?

När ett budskap ska förmedlas, från människa till människa eller från företag till människa, behövs en kanal. En kanal kan variera väldigt i utseende. Det kan vara text i ett mail eller i ett flygblad eller i någon broschyr. Det kan handla om muntlig kommunikation där någon pratar och någon annan - förhoppningsvis - lyssnar. Den som pratar mycket behöver också lyssna mycket. Kommunikation är inte lätt, det kan vi alla hålla med om. Budskapet som sändaren ser klart och tydligt framför sig kommer antagligen inte att uppfattas likadant av den tänkta mottagaren. Snårigt på riktigt blir det då vi dessutom behöver översätta budskapet. Vårt eget språk stämmer inte alltid till punkt och pricka in på det språk mottagaren förstår!

Översättning kräver mer än en ordlista

Alla kända språk är komplexa. Många ger ord olika innebörd inte bara genom vad de heter utan även genom uttal och tonhöjd och uttal. Att lära sig ett främmande språk, ett som inte är ditt modersmål, är egentligen en hel bedrift i sig. När vi begränsar kommunikation till texter kvarstår ändå en mångfald av problem som ska lösas. Den som översätter mellan olika språk behöver ta hjälp av sin egen språkkänsla, lexikon, andra kunniga människor, språkhistoria...och flera andra faktorer. Även sammanhang är livsviktigt. En text som ska skrivas till en persons begravning kan inte ha samma ordval och stil som ett reportage om ishockey. En duktig översättare är ett vandrande, eller skrivande, mirakel. Nästintill. Är texten avsedd att informera så neutralt som bara går? Vill man att mottagaren ska skratta? Om mottagare inte är en person utan en grupp påverkar också det sätt som en text skrivs på.

Kan en person som inte har målspråket som modersmål vara en bra översättare?

Det är en intressant fråga och expertisen är inte helt överens! De allra flesta verkar ändå tycka att man uppnår en högre kvalitet på en översättning med en infödd översättare. Hur viktigt detta är kan bero på kontexten. En enklare text fungerar utan tvivel tillräckligt bra om en översättare med lyhörd språkkänsla och stort kunnande skriver den. En text där det är helt essentiellt att inget kan missförstås gagnas av att översättaren har “rätt” modersmål - plus gedigna kunskaper i språk nummer två.

26 Feb 2020

Välkommen!

Denna  webbplats behandlar ämnen som främst är relaterade till Rollups men även andra ämnen som har anknytning till reklam och marknadsföring.