Linjemålning ökar kundvänligheten i gallerian

Har du tänkt på hur beroende vi människor är av bilder och symboler? Vi är vana vid att snabbt utforska närmiljön och hitta tecken som leder oss rätt, om det är så är pilar, skyltar eller ljussignaler. Våra tecken och symboler är det som gör våra stadsmiljöer lätta att tolka för den som aldrig varit där förut, utan dem skulle det vara omöjligt att navigera i en större stad.

Även i en galleria eller ett köpcentrum är vi beroende av tydlighet, i form av kartor och skyltar. I många moderna köpcentrum och gallerior har man även börjat använda sig av golven som vägvisare. Det kan göras genom linjemålning, där man med pilar och streck visar besökarna hur de ska ta sig dit de vill. Att dela upp en stor lokal i olika färgskalor gör att det blir lättare att förstå hur en byggnad hänger ihop och hjälper till att skapa intimare rum i ett större komplex.

Hjälp att snabbt hitta rätt

När en besökare kommer in i en galleria vill hon snabbt få reda på hur hon ska ta sig till rätt butik. En översiktskarta är bra, men en ännu bättre idé kan vara att leda in besökarna med hjälp av linjemålning och dekormålning, där man helt enkelt målar ”vägar” till de olika butikerna som leder dem rätt. Ett annorlunda och dessutom väldigt funktionellt sätt att guida kunder till butikerna.

Hur får man hjälp med linjemålning?

Många av de firmor som målar linjer ute på motorvägar och i stadsmiljö erbjuder också andra typer av målning på mark- och golvytor. Ett exempel är linjemålning i industrimiljö och i garage, men det är även vanligt att man anlitas för att måla guidelinjer i gallerior. Även utsmyckning av skolgårdar, idrottshallar och liknande är vanliga uppdrag för ett företag som erbjuder linjemålning.

Säkert och miljövänligt

När man målar på golv i gallerior använder man sig naturligtvis inte av samma typ av färg som ute på en motorväg. Den senare färgen är inte alltid helt miljövänlig, eftersom de förhållanden som råder ute på en motorväg fordrar färg som verkligen är hållfast, annars skulle man få måla om mittlinjerna på våra vägar någon gång i veckan. I inomhusmiljö använder man sig alltid av miljövänlig färg som är helt ofarlig att vara i närheten av.

Tydlighet med linjemålning

Precis som i vårt samhälle i stort är det viktigt för oss människor att få guidning och att orientera oss. I en galleria precis som i en stad är det symboler, linjer och text som den moderna människan söker med blicken, och ju lättare de är att få syn på, desto smidigare flyter allting på. Vikten av en tydlig grafisk profil och tydliga färger kan inte nog understrykas. Med hjälp av ett företag som kan linjemålning hjälper en galleria sina kunder att snabbt ta sig dit de ska, och bidrar till att det blir en trevligare miljö att vistas i för såväl kunder som anställda.

Här hittar du ytterligare matnyttig info om linjemålning: https://www.linjemålning.com.

14 Jun 2019

Välkommen!

Denna  webbplats behandlar ämnen som främst är relaterade till Rollups men även andra ämnen som har anknytning till reklam och marknadsföring.