Här hittar du flest tryckerier i centrala Stockholm

Exakt var gränsen går för ”centrala Stockholm” beror lite på i vilket samband som området benämns. I detta fall har gränsen dragit norrut av E20, Djurgården till öster, Marieberg till väster och Gamla stan i söder. Inom detta område finns det även en stor täthet av olika tryckerier. Utöver det finns det även flera fotobutiker som säljer fotopresenter och liknande produkter vilket kan göra att även dessa bör klassas som tryckeri.

Företag som registreras på Google Maps får ange deras huvudsakliga verksamhet och då skiljer sig tryckerierna mot fotobutikerna. I detta test har Google Maps använts för att lokalisera var de flesta tryckerier är i Stockholms innerstad. Då menas alltså inte fotobutikerna.

Från Gamla Stan och norrut

För att börja i Gamla Stan så ligger det enligt Google Maps 11 tryckerier på detta relativt lilla område. Det kan tyckas oväntat med tanke på att hyresnivåerna är mycket höga i Gamla Stan samtidigt som ett tryckeri kan behöva en större yta för att bedriva sin verksamhet.

Men genom att se på namnen på de olika tryckerierna visar det sig att det främst handlar om mindre trycksaker som gärna möter turisternas ”behov”. Här finns exempelvis de som gör personliga tryck på T-shirts och muggar eller designföretag med utställningar.

De som sedan går över Riddarholmen och Skeppsbron kommer på sin väg mot centrala Stockholm passera ett tryckeri på just Riddarholmen. Sen ökar frekvensen rejält.

Bara inom en radie av 500 från centralstation i Stockholm går det att hitta 12-15 tryckerier. Dessa fördelar sig ungefär lika mellan att ligga öster eller väster om Klarastrandsleden. I vissa fall finns flera tryckerier registrerade på samma adress vilket kan tyda på att flera företag samarbetar inom samma område. Det kan exempelvis vara ett tryckeri som har fokus på off-set tryck medan andra har andra tryckformer.

Frekvensen minskar relativt tydligt efter Norrmalm och Olof Palmes gata. Fram till Tunnelbanestationen Rådmansgatan finns sex tryckerier och därefter hittas ytterligare tre fram till Odengatan. Det är därmed tydligt att det finns fler tryckerier ju mer centralt man kommer i Stockholm. Inte oväntat då även antalet företag är större ju mer centralt man kommer. Det är även företag som oftast är tryckerierna största kunder. Visserligen kan även privatpersoner gå till tryckerier och få hjälp men de största beställningarna kommer från företag. Att då som företagare snabbt kunna gå ner till sitt lokala tryckeri är bekvämt och snabbt. De som vänder sig mot småföretag behöver helt enkelt finnas relativt nära dem.

Från Odengatan och upp till E20 finns ändå ett par företag, närmare 7st enligt Google Maps år 2017. Nu är visserligen inte alla tryckerier i Stockholm utmarkerade men man bör ändå kunna dra en tydlig slutsats av detta. Att det blir tätare mellan tryckerierna ju mer centralt i Stockholm man kommer. Detta i likhet med tätheten av butiken, företag, banker osv. Här kan du läsa om ett bra tryckeri.

21 Dec 2017

Välkommen!

Denna  webbplats behandlar ämnen som främst är relaterade till Rollups men även andra ämnen som har anknytning till reklam och marknadsföring.